Klinikken har ØNH - avtalespesialist, 2 audiografer og sekretær

Vår lege har tilleggsutdannelse (master) i tinnitus-behandling fra UiO og dobbeltspesialisering innenfor allergologi. Vi samarbeider også  tett sammen med audiopedagog.

Vi utfører:

  • Generell ØNH undersøkelse, inkludert fleksibel endoskopi av nese/bihule/svelg og strupe samt otomikroskopi. Svimmelhetsutredning og grunnleggende behandling for krystallsyke, ultralyd bihuler, stroboskopi, allergitesting og spirometriscreening utføres vb.
  • Utredning og behandling av pasienter med mistenkt søvnapnésyndrom, hørselsproblemer, primær PPT hørselstest, hørselgangseksem, tinnitus, allergi, stemmeproblemer, nese- og bihuleplager.
  • Hørselsutredning og tilpasning av høreapparater

Søndre Torv 1, 3510 Hønefoss

Viktig informasjon før du kommer til oss.

Egenandel:
Egenandel er  386 kr for personer 16 år og eldre, og kr. 0 for personer med frikort eller under 16 år. Dessuten eventuelt et mindre tillegg for bruk av engangsutstyr, medikamenter, prøvetaking og tilsvarende. 
Avbestilling:
Timer må avbestilles senest 24t (gjelder virkedager) i forveien, etter dette påløper gebyr.
Gebyret for uteblivelse fra time eller for sen avbestilling dekkes ikke av folketrygden. Beløpet anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr 19. om folketrygd § 5-3.
Slik betaling vil altså også kreves av pasienter som ellers er fritatt for betaling av egenandel, f.eks barn, du har frikort eller er gravid.
Allergitabletter:
Dersom du kommer for mulig allergi, halsplager, snorking eller bihuleproblematikk og bruker allergitabletter, må disse ikke tas siste 7 dager før konsultasjonen.
Tolk:
Hvis du trenger tolk, gi oss beskjed slik at vi kan bestille tolketjeneste. (If you need an interpreter, please let us know beforehand)
Pårørende:
Vi ber om at du ikke har med flere pårørende, da vårt venterom ikke er dimensjonert for dette.