Vi utfører hørseltesting, og tilpasser de til en hver tid nyeste høreapparatene. Høreapparater må tilpasses den enkelte pasient og vedkommendes behov.

Dagens apparater har mange nye funksjoner, kan ofte koples til mobiltelefonen din og mange kan fås oppladbare. Mange er små men noen ganger kan større apparat være påkrevd.

Hvert 6. år kan man ved behov få nye høreapparater fra trygden. Kontroller skjer ved behov men anbefales minst hver 18e måned. Du må selv bestille time der ikke annet er avtalt.

Som lavterskeltilbud for små problemer med høreapparater har vi nå DROP INN  med et bokssystem, der du kan lever inn apparatet med beskrivelse av hva som er galt i skranken, vi ser på det i løpet av en til to dager og ringer deg med beskjed om når det kan hentes.