Vera Mahler

ØNH-spesialist

ØNH-spesialist med erfaring fra Stavanger Universitetssykehus, Ørebro Universitetssykehus og Rikshospitalet i Oslo. Arbeidet innen ØNH faget siden 1995.

Nina Haugland

Helsesekretær

Alexander Straum

Audiograf

Lillian Marie Hansen

Audiograf