COVID 19 pandemisituasjonen

Covid 19 pandemisituasjonen har ført til store forandringer ved klinikken.

Pasienter med timeavtale vil kontaktes fortløpende for nye avtaler dersom timen må avlyses.

Det er for å drifte klinikken sikkert og for å beskytte vår pasientgruppe generelt, dessverre nødvendig å utsette mange av timene, spesielt for eldre pasienter uten livstruende problemstillinger.

Har du ikke blitt kontaktet betyr det at du bør møte, men følg da instruksjoner fra FHI og gitt i SMS varsling:

Ikke møt lenge før tiden, maksimalt en pårørende per pasient, vask hendene før du går inn til legen og ikke bruk mobilen i ventetiden. La gjerne vesker og jakker ligge i bilen. Hold avstand til andre på venterommet. Tiltakene gjelder også alle som følger pasienter.

Du skal selvfølgelig ikke møte dersom du har luftveisinfeksjon, er i karantene eller i isolat.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål kring om du bør møte eller ikke.